klubbnyheter 202129-03-21
Grattis till John-Philip Johansson för en väl genomförd svartbältesgradering till 1 Dan
jp 1 dan jujutsu
Önskar Stockholms jujutsu dojo

gamla klubbnyheter finns här