Judo 4 Balance 


Du är 60+, går utan några gånghjälpmedel eller har käpp. Du har kanske ramlat förut eller rädd för att ramla eller vill bara bli starkare och få bättre balans.

Du tränar under vårterminen med möjlighet att få förtur till fortsättningsgrupp nästa termin

Våra instruktörer är utbildade enligt Svenska Judoförbundets träningskoncept Judo4Balance och även har sjukvårdsutbildning. Konceptet Judo4Balance erbjuder träning av balans, styrka och fallteknik med syfte att minska fallrisk, antal fall och även fallskador för dig som är 60+.

Tid: Tisdagar kl.15.00 

Plats: Birkagatan 24, Stockholms Judo Dojo

Kostnad: 1200 kronor, första tillfället gratis. Du får en faktura efter andra träningstillfället.

Anmälan & information om tex antalet platser per kurs: julia.hamilton@judo.se eller 073 705 7754
judo4balance
judo4balance